EN
EE
LV
LT
RU
MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS
JAUNAS IDEJAS

CENAS

Mārketinga konsultācijas 120 EUR/stundā
Mārketinga stratēģija
mazajam biznesam
700-1500 EUR (pakalpojuma pašizmaksa) + 1300-3000 EUR (bonuss, atkarīgs no rezultāta)
Mārketinga stratēģija
vidējam biznesam
1000-1700 EUR (pakalpojuma pašizmaksa) + 3000-7000 EUR (bonuss, atkarīgs no rezultāta)
Mārketinga stratēģija
lielajam biznesam
2000-4000 EUR (pakalpojuma pašizmaksa) + 5000-15000 EUR (bonuss, atkarīgs no rezultāta)
   
Mērķa auditorijas noteikšana 700-1000 EUR
Unikāls pārdošanas piedāvājums 300-1000 EUR
Pozicionēšana 500-1500 EUR
Preču zīmes kvalitātes kritēriju noteikšana 300 EUR
Cenu veidošana 300-500 EUR
Komunikācijas kanālu noteikšana/izvēles pamatojums 500-700 EUR
Mediju plānu sagatavošana 1000-2000 EUR
   
Kompānijas mārketinga apkalpošana pilnā apjomā (ārpakalpojums, līgums uz gadu) 500-1500 EUR/mēnesī
Mārketinga budžeta audits un optimizācija 1000-3000 EUR
   
Reklāmas teksti (copywriting) 150 EUR/A4 formāta lapa
Preču zīmes nosaukums 500-1500 EUR
Preču zīmes logotips 1000-3000 EUR
Mājas lapa (dizainera, programmista darbs) 1500-1700 EUR
Mājas lapa (dizainera, programmista, kopiraitera, projekta vadītāja darbs) 2000-3000 EUR
Mājas lapas audits 300-500 EUR
   
Reklāmas maketi, līfleti, bukleti 70-2000 EUR
Produkta, pakalpojuma, kompānijas prezentācija 300-500 EUR
Izstāžu stends 1500-2000 EUR
Tiešā mārketinga kampaņa (tiešais pasts) 1000-3000 EUR
   
Mārketinga apmācība, master klase 50 EUR/stundā

Cenas norādītas bez PVN
MĀRKETINGA AĢENTŪRA, KAS IR FINANSIĀLI ATBILDĪGA PAR SAVU DARBU
MAKSA PAR MŪSU PAKALPOJUMIEM IR TIEŠI ATKARĪGA NO MŪSU SASNIEGTĀ REZULTĀTA